UAB Lidaris eksporto rinkų plėtra dalyvaujant parodose

2024.05.20 | Projects

[LT] 2024-2026  m. UAB Lidaris įgyvendins projektą skirtą eksporto rinkų plėtrai dalyvaujant tarptautinėse parodose. Šį projektą dalinai finansuoja Europos Sąjunga.

[EN] From 2024 to 2026, UAB Lidaris will implement a project aimed at expanding export markets through participation in international exhibitions. This project is partially funded by European Regional Development Fund.

[LT] Jau 11 metų UAB Lidaris specializuojasi teikdama išskirtines optinių lazerinių elementų testavimo paslaugas. Mūsų paslaugų spektras apima pažaidos lazerio spinduliuotei slenksčio (PLSS) matavimus, optinių elementų ilgaamžiškumo ir optinės sugerties nuostolių įvertinimus.  Intensyvi lazerio spinduliuotė gali negrįžtamai pažeisti optinius elementus. Net dėl vieno pažeisto elemento dažnai sutrinka visa lazerinio šaltinio ar lazerinės sistemos veikla. O taip pat, atsiranda rizika pažeisti daugiau optinių elementų, mat tokiu atveju lazerio spinduliuotė yra nebevaldoma tinkamai.  Mūsų atliekami matavimai, padeda išvengti neplanuoto optikos pažeidimo. Todėl jie yra itin svarbūs didelės galios lazerių optikos gamintojams ir naudotojams visame pasaulyje.

Projekto „UAB Lidaris eksporto rinkų plėtra dalyvaujant parodose“ tikslas yra padidinti įmonės teikiamų paslaugų žinomumą tarptautinėse rinkose. Projekto metu bus vykdomos veiklos, skirtos naujų eksporto rinkų paieškai, įmonės žinomumo didinimui tikslinėse rinkose, bei integracijai į aukštos pridėtinės vertės tiekimo grandines. Investicijos bus skirtos MVĮ planuojamos APV produkcijos pristatymui tarptautinėse parodose. Projektas bus įgyvendinamas pagal kvietimą „Expo galimybės pažangiems“ (02-037-K), o jo sėkmė padės mums dar labiau sustiprinti savo pozicijas tarptautinėje rinkoje ir prisidėti prie mūsų klientų sėkmės visame pasaulyje.

 

[EN]

UAB Lidaris has been specializing in providing exclusive optical laser element testing services for over a decade. Our comprehensive range of services includes laser-induced damage threshold (LIDT) measurements, estimation of optical element lifetime, and evaluations of low optical absorption losses. Intense laser irradiation can permanently damage optical elements, posing risks of system malfunctions or complete shutdowns. Our measurements play a vital role in preventing unforeseen optical damage, thus, making them indispensable for manufacturers and users of high-power laser optics worldwide.

The aim of the project “UAB Lidaris Export Market Development Through Trade Show” is to enhance the company’s visibility in international markets. Project activities will focus on identifying new export opportunities, boosting brand awareness in target markets, and integrating into high-value-added supply chains. Investments will be channeled into showcasing SME’s planned high-value-added products at prestigious international exhibitions. The project is executed under the initiative “EXPO opportunities for the advanced ” (02-037-K). Its success will help us further strengthen our positions in the international market and contribute to our clients’ success worldwide.

Projekto trukmė/Project duration: 2024 04 – 2026 01

Projekto vertė/Project value: 101653.00 EUR

Finansavimas/Funding: : 50324.00 EUR

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

This project is partially funded by European Regional Development Fund.

Have
Questions?

Feel free to let us know if you have any concerns. We can always help you with choosing the right solution for your specific needs.