Project Wings of Design (LT -Dizaino sparnai)

2022.11.01 | Projects

[EN] This project combines talents, knowledge, and experience to create globally competitive future design products and services based on digital, innovation, and circular economy principles.

[LT]
Tai nefinansinės paramos projektas, jungiantis talentus, žinias ir patirtį kurti pasaulyje konkurencingus skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus ateities dizaino produktus ir paslaugas.

 

[EN] Mentors are involved in the project activities – experienced design professionals, beginning designers and micro, small, and medium enterprises.

The main goal of the project is to increase the added value, competitive advantage, and social responsibility created by Lithuanian businesses through design solutions based on digital, innovation, and circular economy principles. od.


[LT]
Projekto veiklose dalyvauja mentoriai – patyrę dizaino profesionalai, pradedantieji dizaineriai ir labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Pagrindinis siekis – pasitelkiant pandeminiu laikotarpiu nukentėjusį kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių, per skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino sprendimus didinti Lietuvos verslo kuriamą pridėtinę vertę, konkurencinį pranašumą ir socialinę atsakomybę.

[EN] The project is financed from the European Regional Development Fund under the 2014-2020 European Union funds investment action program. The amount of non-financial support allocated to the company is EUR 26,285. The project is implemented until 2023. January 31st.

[LT] Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Įmonei skirtos nefinansinės paramos dydis – 26 285 Eur. Projektas įgyvendinamas iki 2023 m. sausio 31 dienos.

Have
Questions?

Feel free to let us know if you have any concerns. We can always help you with choosing the right solution for your specific needs.